Tuesday, 01/12/2020 - 15:21|
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trường THCS Tân Hương.
Lượt xem: 14

Công văn số 1609/SGDĐT-GDTrH-GDTX: Triển khai công tác bồi dưỡng mô-đun 1 cho giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trung học.


Thông tin tài liệu

Công văn số 1609/SGDĐT-GDTrH-GDTX: Triển khai công tác bồi dưỡng mô-đun 1 cho giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trung học.