Giới thiệu đến CB, GV trường video hướng dẫn xây dựng Kế hoạch giáo dục (KHGD của nhà trường, KHGD của tổ chuyên môn, KHGD và KHBD của giáo viên) do trực tiếp Ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ GDTrH Bộ GDĐT trình bày, phân tích.