Wednesday, 30/11/2022 - 03:17|
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Trường THCS Tân Hương.
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Tài liệu hướng dẫn Chương trình hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe phòng chống dịch Covid-19 08/09/2021
2 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 MÔN VẬT LÝ 23/10/2020
3 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 MÔN HÓA HỌC 23/10/2020
4 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 MÔN SINH HỌC 23/10/2020
5 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 MÔN TIN HỌC 23/10/2020
6 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 MÔN ÂM NHẠC - MỸ THUẬT 23/10/2020
7 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 MÔN GDTC 23/10/2020
8 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 MÔN TIẾNG ANH 23/10/2020
9 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 MÔN GDCD 23/10/2020
10 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 MÔN LỊCH SỬ 23/10/2020
11 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 MÔN ĐỊA LÝ 23/10/2020
12 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 MÔN NGỮ VĂN 23/10/2020
13 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021 MÔN TOÁN 23/10/2020
14 Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (Phát hành theo Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/2020) 10/09/2020
15 Tài liệu hướng dẫn tập luyện để nâng cao sức khoẻ cho trẻ mẫu giáo và học sinh phòng, chống dịch COVID-19 02/09/2020
16 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Môn Tin học 28/08/2020
17 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Môn Sinh học 28/08/2020
18 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Môn Hóa học 28/08/2020
19 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Môn Vật lý 28/08/2020
20 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Môn Công nghệ 28/08/2020
21 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Môn Địa lý 28/08/2020
22 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Môn GDCD 28/08/2020
23 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Môn Lịch sử 28/08/2020
24 Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học Môn Toán 28/08/2020
Tin đọc nhiều
Liên kết website