1. Bí thư Chi đoàn trường: Thầy Đặng Thái Nguyên

2. Tổng phụ trách Đội: Thầy Đặng Thái Nguyên

3. Ban Chỉ huy Liên đội:

- Liên đội trưởng: Bạn Nguyễn Ngô Ngọc Điền - Đội viên Chi đội lớp 9.1

- Liên đội phó: Bạn Huỳnh Thị Ngọc Trâm - Đội viên Chi đội lớp 8.1 

- Liên đội phó: Bạn Nguyễn Tấn Dũng - Đội viên Chi đội lớp 8.1 

- Ủy viên: Bạn Trương Phúc Uyển Vy - Đội viên Chi đội lớp 8.2

- Ủy viên: Bạn Lê Thị Thuý Hương - Đội viên Chi đội lớp 9.3

- Ủy viên: Bạn Nguyễn Thị Diễm My - Đội viên Chi đội lớp 6.3

- Ủy viên: Bạn Võ Huỳnh Trân - Đội viên Chi đội lớp 7.1